Mirësevini ne DRM Dibër Kontaktet!

Email:    drm.diber@akm.gov.al  armdiber@gmail.com

Telefoni:  +355 21 823 177

Adresa:    Bulevardi Elez Isufi, godina Prefektura e Qarkut

Qyteti:    Peshkopi